Lomma Scoutkårs historia

Tjugo år efter att scoutrörelsen föddes i Storbritannien startades den första scoutkåren i Lomma, år 1927. Det var prosten Albert Ahlert som drog igång den och troligen var den bara för pojkar.

De första tio åren verkar ha varit turbulenta. Den ursprungliga kåren lades ner någon gång efter 1929. Efter det bildades en flickscoutkår under ledning av folkskollärarinnan Elsa Nilsson. 1937 startades åter en pojkscoutkår av Olle Herrlin och Gunnar Ekander. Dess första möte var den 22 september.

 

 Patrull Vipan år 1929, i den första Lomma-scoutkåren.

Patrull Vipan år 1929, i den första Lomma-scoutkåren.

 

1960 gick flick- och pojkscoutkårerna samman, i samband med att flick- och pojkscoutförbunden gick samman i Svenska Scoutförbundet.

 

 Patrull Ekorren i Stockholm år 1962.

 

 

Lommatävlingen

Lommatävlingen var en tävling för scoutpatruller från kårerna i Lundakretsen. Tävlingen startades av Olof Herrlin 1937 och hölls sedan i Lomma årligen fram till 1997. Därefter var tävlingen nedlagd fram tills den återupptogs till kårens jubileum 2007 då den hölls i och kring Lomma centrum istället för vid scoutgården.

Tävlingen består i ett antal kontroller med olika sorters uppgifter, till exempel eldning, sjukvård och naturkunskap. I alla fall på 1990-talet fanns även Lilla Lommatävlingen för miniorscouter, som inte deltog i den vanliga Lommatävlingen.

 

Nån gång mellan 50- och 70-talen skrevs Lommasången som lägerlåt för kåren. Ni som var med då får gärna hjälpa oss med hur melodin skall gå. I länken här har en gissning gjorts om att den passar in på "Balladen om den kaxiga myran".

 

Vår scoutgård.

Den första egna scoutlokalen: "Gröna stugan" byggdes vid Höje å 1948, nära den gamla soptippen.

 Första scoutstugan

 

Tidningsartikel från invigningen av nuvarande scoutgården 1967.

 Tidningsurklipp scoutgården

 

1959 fick Lomma Scoutkår nyttjanderätt till ett hus på Habo av Skandinaviska Eternit AB. Huset kallades "Gula Huset" och revs 1996. 

1965 bildades en stödförening som fick i uppgift att planera en ny scoutgård intill det Gula Huset.

1967 stod den nya scoutgården färdig att invigas. Detta var en milstolpe i Lomma Scoutkårs historia. Från och med nu hade kåren all verksamhet samlad på ett och samma ställe.

1998 renoverades och handikappanpassades scoutgården. Samt att skogstomt på 25 000 kvm köptes upp av CA-fastigheter så att vi nu äger vår tomt.

2003 revs det gamla och förfallna kanothuset som inte längre fyllde sin funktion. Ett nytt kanothus byggdes 2004 nära parkeringen så att det numera går att köra in kanotsläpet i det.

 Kanothus

 

Det nya kanothuset nästan klart den 19 april 2004.

2008 installerade vi en ny värmefläkt och ventilationssystem. Vi tackar våra sponsorer Climat 80, Sparbanken Finn och Lions club Lomma för deras bidrag.

  

Jubileum

 

70 år – 1997 

I samband med kårens 70-års jubileum tillverkade vi en egen "Lommakåsa".

 

75 år – 2002

 

Firades med minnesutställning och extra mycket aktiviter på julmarknaden 2002.

 

80 år – 2007 (dessutom fyllde hela scoutrörelsen 100 år)

 

Kåren firade med Jubileumsmiddag och Lommatävling den 22 september, samt ett jubileumsmärke till S:t Georg.

 

I Sverige firades scoutings 100-årsjubileum på den nationella jamboreen Jiingijamborii.

 

 

Förbundsgemensamt scoutprogram

 

Hösten 2010 börjar Lomma Scoutkår använda de nya namnen på åldersgrupperna: Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. De tidigare namnen Minior, Junior, Patrull och Senior (för SSF) skiljde sig mellan de olika scoutförbunden i Sverige och att kalla en åldersgrupp för "patrull" var kanske lite konstigt.

 

Tillsammans med namnbytet kommer också ett gäng nya programböcker som under några år har arbetats fram i samarbete mellan alla scoutförbunden.